Neobičan gost pojavio se u dvorištu srpske porodice u dragačevskom selu (FOTO)

 Neobičan gost pojavio se u dvorištu srpske porodice u dragačevskom selu (FOTO)

Reč je o mladoj crnoj rodi, koja pripada redu skrovitih i stidljivih vrsta, koje se retko kada mogu videti.

Fotografija crne rode nastale su dok se ova ugrožena vrsta ptice šetkala slobodno nekoliko sati po dvorištu jedne porodice u selu Milatovići. Ona, međutim, nije htela da jede kukuruz, već je, prema rečima autora fotografija, kopala po đubretu. Nije se plašila, pa su fotografije napravljene iz blizine. Kad se okrepila odletela je dalje.

Crne rode spadaju u ugrožene vrste ptica, a kod nas su strogo zaštićena vrsta. U odnosu na bele rode, crne se razlikuju ne samo po izgledu već i potpuno drugačijem tipu staništa koji naseljavaju. Naime, one se gnezde u starim i gustim šumama u blizini ili u samim močvarama, često blizu većih vodotoka. Gnezdo prave visoko na drveću, i dosta teško se evidentira, kao i prisustvo samih roda. Moguće ih je videti na hranjenu, posle jačih kiša kada posećuje bare u blizini.

Crne rode su, kao i bele, monogamne što znači da se jedan par odlučuje na vernost tokom čitavog života, odnosno do smrti jednog od njih. Ugrožene su sečom starih stabala, isušivanjem močvara i regulacijom rečnih sistema.