Fantastično otkriće egipatskih arheologa: Nađen presto faraona Ramzesa II (FOTO)

 Fantastično otkriće egipatskih arheologa: Nađen presto faraona Ramzesa II (FOTO)

Naime, prema saopštenju Ministarstva antikviteta u Egiptu, najverovatnije se radi o tronu na kojem je faraon sedeo prilikom javnih proslava i obraćanja.

Presto se sastoji od izdignutog dela kome se može prići stepenicama, na koji je najverovatnije postavljana kraljevska stolica.

Ramzes II na presto je došao kao tinejdžer, a vladao je od 1279. do 1212. godine pre naše ere.

Faraon Ramzes II vladao je Egiptom pre više od 3.000 godina, a nadimak Ramzes Veliki dobio je nakon što je proširio teritorije tadašnjeg Egipta na ono što su danas Sudan i Sirija. Izgradio je mnogo hramova, građevina i spomenika.

Egipatski arheolozi često obilaze već poznata nalazišta kako bi ih ponovo ispitali. U poslednje vreme sve je veće interesovanje za arheološka nalazišta u ovom delu sveta, s obzirom na to da ih vlasti svrstavaju u turističke atrakcije.