Danas je Prohor Pčinjski: Za isceljenje najdražih treba izgovoriti ove reči

 Danas je Prohor Pčinjski: Za isceljenje najdražih treba izgovoriti ove reči

[banner]

Prepodobni Prohor Pčinjski rođen je u prvoj polovini 11. veka od pobožnih roditelja, Jovana i Ane u okolonu Ovčeg polja. Prema predanju, Prohor je rano izučio knjižne mudrosti i u svemu bio bolji od svojih vršnjaka.

Prohor Pčinjski je pravoslavni svetac koga podjednako slave u Makedoniji, Srbiji i Bugarskoj

U duhovnom ushićenju otišao je u pešteru Nagoričinsku (istočno od Kumanova), blizu današnjeg manastira Staro Nagoričino, gde je sreo lovca Diogena. Prohor mu je prorekao da će postati car i rekao mu: “Seti se i mene kad postaneš car”. To se i obistinilo, Diogen je posto vizantijski vladar Roman IV Diogen.

Prohor je trideset godina proveo u jednoj maloj pećini u planini Kozjak. Tu se i prestavi posle 62 godine isposničkog života.

Posle trideset godina, prepodobni Prohor javi se u snu caru Diogenu i opomenu ga: „Zašto, Diogene, zaboravi svoje pređašnje haljine i mene starca? Postaraj se da mi podigneš makar mali hram“.

Cara je tada obuzeo strah i on je sa patrijarhom pošao na planinu Kozjak. Posle mnogo traženja, pronašli su pećinu i u njoj mošti prepodobnog Prohora. Desno od reke Pčinje sagradio je hram Prohor Pčinjski posvećen Prohoru. U desnom delu hrama položio je mošti sveca iz kojih je poteklo sveto miro.

Deo moštiju car je odneo u Carigrad, jedan deo dospeo je kasnije u Ljubostinju, a drugi se i dalje nalazi u manastiru prepodobnog Prohora Pčinjskog pod planinom Kozjak isceljujući i tešeći mnoge.

Zato mu se danas molite: “Veliku pobedu hrabro si pokazao, onostranom božanskom ljubavlju razgorevši se, cara prolaznog i sve krasote prezreo si, na gori Kozačkoj nastanivši se, sa nje na nebesa otišao si k Caru sareva, Prohore: moli se neprestano za sve nas, molitva je koju treba da uputite Prohoru za izlečenje najmilijih.

Manastir Sveti Prohor Pčinjski se nalazi na šumovitim obroncima planine Kozjak, na levoj obali reke Pčinje, u blizini sela Klenike, 30 kilometara južno od Vranja. Prema predanju, podigao ga je u 11. veku vizantijski car Roman Diogen u znak zahvalnosti Svetom Prohoru Pčinjskom “Mirotočivom”, koji mu je prorekao da će postati car. Manastir radi kao kulturno-prosvetni centar ovog kraja i u njemu radi bogoslovska škola, prepisivačko-iluminatorska radionica, a organizovano se uči ikonopisački zanat.

Manastir Prohor Pčinjski kao celina predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od izuzetnog značaja.

Zeljana Vuletic