Ko je bila baba Višnja, po kojoj je nazvana ulica u Beogradu?

 Ko je bila baba Višnja, po kojoj je nazvana ulica u Beogradu?

Prema podacima iz Zavoda za informatiku i statistiku, Baba Višnjina ulica dobila je ovaj naziv još 1. januara 1900. godine, a koji je zadržala sve do danas. Prethodno ova ulica, u periodu od 1893. do 1896. godine, zvala se Poslužiteljska, do 1900. godine bila je poznata i kao Varvarinska, a u jednom kratkom vremenskom periodu vodila se i pod imenom Stiška ulica.

Iako je naziv ove ulice aktuelan već više od jednog veka, mnogim građanima ni danas nije jasno njegovo poreklo niti im je poznato ko je bila Baba Višnja.

Pa ko je zapravo bila ona?

Baba Višnja je poznata kao majka srpskog vladara kneza Miloša Obrenovića i smatra se da od nje potiče i čitava dinastija Obrenović. Višnja Urošević rođena je u Donjoj Trepči verovatno u drugoj polovini 18. veka, dok je precizna godina njenog rođenja ostala nepoznata. Živela je do 1819. godine.

Prvi suprug bio joj je Obren Martinović sa kojim je imala troje dece – Jakova, Milana i Stanu. U to vreme deca su nosila prezimena izvedena iz očevog imena, tako da su se njihova deca prezivala Obrenović. Nakon smrti Obrena, Višnja se preudala za Teodora Mihailovića sa kojim je rodila tri sina – Miloša, Jovana i Jevrema. Njihovi sinovi prvobitno su nosili prezime Teodorović, dok je nešto kasnije Miloš prisvojio prezime svoje polubraće, od kada je poznat kao Obrenović.
Baba Višnja je nakon svoje smrti sahranjena u dvorištu manastira Vraćevšnica u blizini Gornjeg Milanovca, gde joj je i podignut spomenik 1901. godine.