Radno vreme zanatskih, trgovinskih i ugostiteljskih objekata na Sretenje

 Radno vreme zanatskih, trgovinskih i ugostiteljskih objekata na Sretenje

Kako je saopštio Sekretarijat za privredu, 14. februara (četvrtak) dežurni prodajni objekti nespecijalizovanih trgovinskih formata, pretežno prehrambenog asortimana (hipermarketi, supermarketi, superete, minimarketi i drugo) moraju da rade najmanje od 9 do 18 sati. Na dan 15. februara (Sretenje, petak), dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, dok 16. februara (subota) dežurni prodajni objekti moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

Na dan državnog praznika (15. i 16. februara), nespecijalizovani trgovinski formati, u kojima se obavlja trgovina na malo pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski formati, mogu biti zatvoreni. Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda rade od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu rade najmanje od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti, koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost, dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena istaknu na vidnom mestu objekta, najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika. Svi trgovinski i zanatski objekti za vreme državnog praznika mogu biti otvoreni i raditi duže od navedenog radnog vremena.

Ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića, koji se nalaze u stambenim zgradama, mogu raditi najduže do 1 sat i emitovati muzički program do 24 sata. Ostali ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića koji se ne nalaze u stambenim zgradama, mogu raditi u okviru maksimalno utvrđenog radnog vremena – od 00 do 24 sata, dodaje se u saopštenju.