Poučna priča igumana Nektarija o grešniku koji se iznova vraćao svom grehu

 Poučna priča igumana Nektarija o grešniku koji se iznova vraćao svom grehu

On taj greh ponavlja, jer nema snage da ga ne čini iznova.

“Događa se često da čovek više puta dođe na ispovest i da se svaki put kaje za jedan isti greh. On se zaista iskreno kaje, ali nema snage da taj greh ne ponavlja niti je dovoljno odlučan u tome.

Gospod mu šalje svoju pomoć upravo zbog kajanja i istrajnosti. Neki čovek uporno je dolazio u crkvu, padao na kolena pred Spasiteljevom ikonom i gorko se kajao zbog teškog greha koji je stalno ponavljao. Duša mu je bila izmučena da je jednog dana rekao: “Gospode, umorio sam se od tog greha i nikada ga više neću ponoviti. Pozivam te da budeš svedok na strašnom sudu da u mom životu od danas više neće postojati taj greh.”

Nakon toga, izašao je iz crkve i posle izvesnog vremena ponovo pao u isti taj greh. Ponovo je došao u crkvu, kleknuo i gorko se pokajao zbog svog pada. U tom položaju je umro.

Svetom Amfolohiju je bilo otkriveno da je Bog pomilovao tog čoveka. Đavo je onda upitao Boga: “Kako možeš da ga pomiluješ, zar ti nije mnogo puta obećao da više neće ponavljati greh? Zar te nije i samoga pozvao da budeš svedok i zar te nije svaki put obmanuo?”

Na to mu je Bog odgovorio: “Ako si ga ti kao čovekomrzac nakon njegovog obraćanja meni toliko puta primio nazad, kako onda ja da ga ne primim?”