Dve legende o nastanku srpskog sela s najjezivijim imenom (VIDEO)

 Dve legende o nastanku srpskog sela s najjezivijim imenom (VIDEO)

Selo već dva veka nosi ovaj naziv, a u njemu sada u proseku ima 130 udovica na 2.000 stanovnika. Iako je ovo mesto prepoznatljivo po voćarstvu i poljoprivredi, postoji autentičnost u jednoj stvari – broju udovica.

Naime, postoji nekoliko teorija o ovom mestu pod velom tajne. Prema jednom predanju, ovde je postojalo selo Podgorica, iz koga je Zmaj despot Vuk, kako bi kaznio meštane koji su prikrili Alibega, pogubio oko 60-70 seljaka.

Kako su u to vreme u selu mnoge žene ostale udovice, usledio je ovaj naziv.

Drugo predanje tvrdi kako je postojala žena koju su meštani zvali Udovica, i kod nje su svi išli na pečenje, i tako je ostalo ime sela Udovice.

Pored toga, ovo mesto je prepoznatljivo po najbolje uređenim grobljima. Od 27 sela koliko ima opština Smederevo, mesto Udovice ima najbolja groblja.

Stari ljudi pričaju da današnje “Udovice” nisu na mestu na kome je bilo selo Podgorica, već između stare Podgorice i današnjih Udovica, gde je postojao manastir koji se zvao Kokora. Danas su tu vidljivi tragovi temelja i tragovi groblja koje je bilo pored manastira, te je tu smešten izvor Zmajevac.

Udovice se pominju u aračkim spiskovima iz prvih desetina 19. veka i selo je imalo 1818. godine 25 kuća. 1846. godine u selu je bila 51 kuća, a po popisu iz 1921. godine brojalo je 204 kuće sa 1.097 stanovnika.

Tadašnje porodice su u glavnom bili mlađi doseljenici. Iako je od predanja o nastanku imena sela prošlo dosta vremena, i dalje ga prati ista karma-Udovice.