Otkriće na arheološkom lokalitetu kod Jagodine staro 8.000 godina

 Otkriće na arheološkom lokalitetu kod Jagodine staro 8.000 godina

Naučnici kažu da se one mogu tumačiti na više načina, kao medicinski kalendar kojim su zabeleženi ciklusi plodnosti, ali i kao prikaz fizioloških procesa.

Do otkrića je neočekivano došao arheolog Milorad Stojić koji je godinama istraživao Belicu. On kaže da je povećavajući fotografije figurina uočio frapantne minijaturne zapise, zareze i udubljenja. Stojić objašnjava da pošto su figurine pronadjene u jami povezanoj s kultom zimske kratkodnevice postoji verovatnoća da zapisi izražavju neke vremenske intervale.

Prvi tragovi praistorijskog naselja na lokalitetu Belice uočeni su još sedamdesetih godina prošlog veka, a u žizu pažnje je došlo 2002. godine. Konačnu reč dalo je nedavno istraživanje nemačkih arheologa opremljenih georadarima.

Oni su otkrili monumentalne kultne objekte u obliku kruga prečnika 75 metara, jednakokrakog trpougla i spirale.

Tim istraživanjima urtvrdjeno je da je Belica najstarije i najmonumentalnije kultno astronomsko sedište u Evropi. Svetilšte je napravljeno pre oko 8000 godina, a figurine su bile pohranjene u jamu na obodu kružnog hrama.