Volite gorku kafu? Stručnjaci tvrde da imate ovaj poremećaj

 Volite gorku kafu? Stručnjaci tvrde da imate ovaj poremećaj

Naime, sklonost biranju gorkih napitaka može ukazivati na poremećaje ličnosti i naklonost ka narcizmu, sadizmu i apatiji, pokazali su rezultati istaživanja austrijskog Univerziteta u Insbruku objavljenima u časopisu Appetite

Ispitivanje je sprovedeno na uzorku od otprilike hiljadu ljudi sastavljenom od muškaraca i žena prosečne starosti od 35 godina. Takođe, grupu su razdelili u dva različita ispitivanja kako bi dokazali svoju hipotezu.

Prva polovina ispitnika dobila je popis namirnica na kojem je jednak broj hrane gorkog, slatkog, kiselog i slanog ukusa. Tako su se na popisu našle rotkvice, čokoladni kolač, sirće i slične namirnice, a ispitanici su svakoj vrsti hrane morali dati ocenu od jedan do šest.

Osim toga, morali su da odgovore na četiri upitnika ličnosti. Prvi upitnik merio je koliko su ispitanici agresivni, a to su testirali kroz ispitanikovo ocenjivanje tvrdnji poput: “Ako me isprovocira, mogu nekoga udariti.”

Drugi upitnik ispitivao je prisutnost osobina poput psihopatije, narcisoidnosti ili makijavelizma, kroz njihovo izjašnjavanje slažu li se s tvrdnjama kao što je: “Sklon sam manipulisanju drugima kako bih postigao svoj cilj.”

U trećem upitniku pitanjima su se procenjivale osobine ličnosti povezane sa savešnošću, emocionalnom stabilnošću, ugodnošću i ekstovertnošću, dok je poslednji upitnik ispitivao koliko su skloni sadizmu u svakodnevnom životu kroz tvrdnje poput: “Zadirkivanje nekoga posebno je smešno ako ta osoba shvati da joj to radimo.”

Drugi eksperiment sproveden na grupi od 450 ljudi potvrdio je rezultate prvog eksperimenta. Takođe, sprovedeno istraživanje potvrdilo je pretpostavku da se ljubitelji gorkog ukusa povezuju sa svakodnevnim sadizmom, psihopatijom i zlim namerama, a u nekim slučajevima čak i nedostatkom empatije, makijavelizmom i narcizmom.

Kada je reč o osobinama poput ljubaznosti, emocionalne inteligencije i prijateljske naklonjenosti, one su se negativno odnosile na ljubitelje gorkog ukusa.