Pre 47 godina Resavska pećina je otvorena za posetioce

 Pre 47 godina Resavska pećina je otvorena za posetioce

Duga je 4,5 kilometara od kojih je istraženo 2,8 kilometara, a za posetioce je dostupno 800 metara. Pećina ima dva nivoa, gornji i donji, a ide 80 metara u dubinu zemlje.

Foto: Shutterstock

Unutrašnjost pećine obiluje dvoranama, kanalima, galerijama, stubovima, stalaktitima, stalagmitima, draperijama i okamenjenim vodopadima.

Koncertna dvorana najveća je i najlepša a dobila je ime zbog svoje akustičnosti. U toj dvorani nalazi se kip majke s detetom koja je zaštitni znak Resavske pećine.

 

Foto: Shutterstock

Kristalna dvorana je bogata pećinskim nakitom, a u delu pećine pod nazivom Predvorje istorije nađeni su ostaci pračoveka i njegovi alati, kao i lobanja polarne lisice.