Previše buke u kancelariji povećava nivo stresa

 Previše buke u kancelariji povećava nivo stresa

Posebno je teško i stresno kada zaposleni obavlja posao koji zahteva visok stepen koncentracije, jer u tom trenutku remetilački faktor može biti i sasvim uobičajena konverzacija, kaže Vite Šram, vođa Udruženja za medicinu rada i tehnički nadzor Tuev Rajnland.

Da bi se smanjio stres na poslu, potrebno je uvesti neke propise radi smanjenja nivoa buke, predlaže Šram.

Primera radi, zaposleni bi mogli da se dogovore da u određenom vremenskom periodu neće biti razgovora, ni običnih ni telefonskih. Taj vremenski interval mogli bi da iskoriste da obave zadatke koji zahtevaju visok stepen koncentracije.

Takođe bi moglo da pomogne ako se serveri i fotokopirni uređaji smeste u zasebnu prostoriju. Nadalje, dobro je imati posebnu prostoriju za telefonske razgovore, odnosno sastanke, kaže Šram.

Ovakva organizacija može pomoći smanjenju nivoa buke u kancelariji i stvoriti opuštenije radno okruženje, čime će se poboljšati produktivnost.