Budite li se baš u ovo vreme? Ovo je najkritičnije doba noći kada se dešavaju najčudnije stvari

 Budite li se baš u ovo vreme? Ovo je najkritičnije doba noći kada se dešavaju najčudnije stvari

U to vreme gotovo da i nema vernika koji mole za zaštitu, pa je ta zaštita između našeg i demonskog sveta najslabija.

Tada “veštice i duhovi” mogu da “putuju” iz jednog u drugi svet, pa sile crne magije mogu da prevladaju, verovalo se. Zbog toga su se žene koje bi u to doba bile uhvaćene van kuće nekada pogubljivale, pod pretpostavkom da su veštice.

U Evropi je to označilo početak trenda lova na veštice. Sve bolesti i ratovi pripisivali su se njihovom delovanju i delovanju drugih ljudi koji praktikuju magiju, a za koje se verovalo da obrede obavljaju upravo noću i da je njihova snaga najveća upravo između tri i četiri sata. Uskoro su mnogi ljudi proganjani i ubijani samo zato što su ulovljeni napolju u to vreme ili ih je neko optužio da su “viđeni kroz prozor kako se bave čudnim obredima”.

Trend se ponavljao u nekoliko navrata kroz vekove, a 1835. godine u crkvenim zapisima prvi put se pojavio i pojam “veštičji sat”.

Foto: Shutterstock

Postoje neke podudarnosti koje idu u prilog teoriji da je reč o “ukletom” vremenu. Tako neka istraživanja pokazuju da se u bolnicama upravo između tri i četiri sata beleži najviše smrtnih slučajeva. Većina ljudi koji se bude noću bude se upravo u to vreme i mnogi ljudi svedoče o tome da se osećaju dezorijentisano i pomalo “čudno”. Takođe, i najviše slučajeva paralize u snu (osećaja da smo budni i da ne možemo da pomerimo nijedan delić tela), javlja se baš u to doba.

I u psihološkoj literaturi spominje se da su iskustva ukazanja i osećaji nečijeg “prisustva” najčešći između 3 i 4 sata.

Naučnici, naravno, imaju racionalno objašnjenje. Oni kažu kako su brojna istraživanja pokazala da je nivo melatonina u telu na vrhuncu oko tri sata, nakon čega pada, i da se to poklapa sa završetkom jedne od REM faza tokom spavanja. Melatonin je hormon koji je zadužen za regulaciju sna, pa kada počne da pada, moguće je da čovekov san postane “lakši” i da dođe do buđenja.