Da li ste rođeni da budete vođa? Samo retki imaju sve ove osobine

 Da li ste rođeni da budete vođa? Samo retki imaju sve ove osobine

Vođe, kao i sledbenici, postoje u radnim organizacijama, nevladinom sektoru, sportskim klubovima, školskim dvorištima, grupama roditelja, grupama navijača, porodicama, čak i vrtićima. Kompleksnost ljudskih odnosa (ili je možda tačnije reći – kompleksnost sudara ljudskih strahova) čini da je u ljudskoj prirodi da se svrstava u jednu od ove dve grupacije.

Interesantno je i da činjenica da je neko sjajan vođa u jednoj društvenoj grupaciji ne mora da znači da će biti vođa i u drugoj. Ali da ne skrećemo sa teme…

Da bi neko neku osobu doživljavao kao vođu, potrebno je da oseća poštovanje prema njoj. Ono se nečim mora zaslužiti, inače neće dugo trajati. Evo nekih osobina koje krase ljude koje percipiramo kao vođe. Naravno da nije neophodno imati ih sve da bi se u nekoj grupi bilo vođa, ali porazmislite imate li vi neku od tih osobina na kojoj biste, možda, mogli da ‘poradite’?

Glavni atributi vođe:

Nepokolebljiva hrabost i odlučnost

Ona je zasnovana na poznavanju sebe i svoga zanimanja. Nijedan sledbenik ne voli da mu komanduje vođa kome nedostaju samopozdanje i hrabrost. Čovek koji se koleba u svojim odlukama pokazuje da nije siguran u sebe i ne može dugo druge uspešno voditi.
Samokontrola

Samokontrola daje primer sledbenicima, na koji će se oni inteligentniji ugledati. Čovek koji nije u stanju da kontorliše sebe nikada neće biti u stanju da kontroliše i druge.
Osećaj za pravdu

Bez osećaja za pravičnost i pravdu, ni jedan vođa ne može sačuvati poštovanje svojih sledbenika.

Određenost planova

Uspešan vođa mora planirati svoj rad i raditi po svom planu. Vođa koji se kreće nagađajući i bez određenih planova, može se uporediti sa brodom bez kormila. Pre ili kasnije on se može nasukati na stene.
Navika da se radi više od onog za šta smo plaćeni

Jedna od „kazni“ koju sobom nosi vođstvo jeste neophodna spremnost vođe da radi više nego što to traži od svojih sledbenika.

Prijatna ličnost

Ni jedna nemarna nepromišljena osoba neće postati uspešan vođa. Vođstvo podrazumeva poštovanje. Sledbenici neće poštovati vođu koji se ne rangira visoko na skali po opšteprihvaćenim faktorima koji neku ličnost čine prijatnom.

Saosećanje i razumevanje

Uspešni vođa mora saosećati sa svojim sledbenicima.

Spemnost da se preuzme puna odgovornost

Uspešni vođa mora biti spreman da preuzme odgovornost za greške svojih sledbenika. Ukoliko pokuša da odgovornost prebaci na druge, budite sigurni da neće dugo ostati vođa. Ukoliko neko od njegovih sledbenika učini grešku i pokaže se nekompetentnim, vođa mora doživeti to na način da je on sam taj koji je doživeo neuspeh.
Saradnja

Uspešni vođa mora dobro razumeti i primenjivati princip udruženog napora, kao i biti u stanju da navede svoje sledbenike da isto to rade. Vođstvo podrazumeva moć, a moć saradnju, ako se želi doći do visokih ciljeva.