Najlepša srpska muška imena koja su roditelji zaboravili

 Najlepša srpska muška imena koja su roditelji zaboravili

Janko

Ime je nastalo od grčke reči ioannikios, što znači ‘nosilac svete blagodati’ ili ‘u milosti Jehovinoj’. Janko je zapravo naziv od milja za Jana, imena koje je opet izvedeno od imena Ivan.

Milutin

Ovo lepo starinsko ime slovenskog porekla potiče od prideva “mio”. Varijacija ovog imena su Milo, Miloš, Milun, Milojko.

Ivica

Naziv od milja za Ivana, što na hebrejskom znači ‘Bog je milostiv’, s vremenom je postao ime za sebe. Ime je došlo preko grčke i latinske verzije, a originalno je u hebrejskom jeziku Johanan (Jehohanan), sastavljeno od Jahveh (Bog) i hanan (milostiv).

Zlatko

Ime nastalo od imenice ‘zlato’, zbog čega jako dobro dočarava koliko roditeljima znači njihov sinčić kada mu daju ime Zlatko. Ovo ime poseduje neku posebnu blagost i mekoću.

Foto: Shutterstock

Nenad

Naše domaće ime nastalo od glаgolа ne nаdаti se. Ime je davano deci koja su došla na svet nenadano, iznenadno.

Neven

Prema jednoj teoriji ime je nastalo po istoimenom cvetu, a prema drugoj teoriji od izvedenog glagola venuti, odnosno ‘onaj koji ne vene’ – večno mlad. Ime je steklo veliku popularnost 1980-ih godina zahvaljujući pesmi Novih fosila “Neveni žuti”, kada su mnogi roditelji svojim sinovima davali ovo nežno a opet moćno ime.

Ozren
Ime nastalo od arhaičnog glagola ‘ozreti se’, ‘pogledati se’, u prenesenom značenju ‘onaj koji ima oštar pogled’.

Đurađ

Varijanta grčkog imenа Georgios (Geōrgios) koje je izvedeno od “geōrgós” ili “jeorgós” što znači “zemljoradnik”. Ovo ime je u raznim varijantama popularno u raznim zemljama: Đorđe, Džordž, Horhe, Žorž, Juraj itd.

Branko

Staroslavensko ime izvedeno od glagola ‘braniti’, odnosno od imena Branislav i Branimir.

Nikola

Ime dolazi od latinskog Nicolaus, izvorno od grčkog Nikolaos, a sastoji se od dve reči: nike (pobeda) i laos (narod). Od imena Nikola izvedena su imena Niko, Nikica, Nikša, Nino i Ninoslav.