Danas je Sveti prorok Jeremija, evo šta po verovanju valja raditi na ovaj praznik

 Danas je Sveti prorok Jeremija, evo šta po verovanju valja raditi na ovaj praznik

Caru Jehoniji prorekao da će završiti u Vavilonu i umreti sa celom porodicom, što se i dogodilo. Postoji predanje i da je car Aleksandar Veliki posetio grob ovog sveca, i preneo njegove mošti u Aleksandriju.

Iako mnogi ne znaju za njega, u nekim krajevima Srbije su se održali običaji i narodna verovanja o kojima se i danas vodi računa.

Veruje se da je Jeremija zaštitnik od zmija otrovnica. Zato je običaj da se danas razgone ovi gmizavci, da ne bi preko leta dosađivali.

Neko iz kuće zbog toga treba da uzme tiganj i lupajući u njega nekoliko puta ponovi: “Jeremija u polje, a sve zmije u more! Samo jedna ostala, za zlo njeno ostala, oba oka izbola, na dan trna glogova. Na četiri šipova, zlu kob izela”.

Dokle se čuje lupanje i pesma, dotle zmije neće smeti da se približe.

Prema narodnom verovanju na Jeremijin dan ne otvaraju se britve i ne radi se ništa iglom i koncem. Ko bi na ovaj dan otvorio britvu, veruje se, na toga bi preko cele godine trčale zmije.

U nekim krajevima stari veruju da se na današnji dan ne valja ni češljati, da se ne bi izazivali ovi opasni gmizavci. Takođe, treba paziti da se ni za kim ne vuče odvezana pertla ili neki končić da se na isti način tako ne bi vukle i zmije.