U svakome od nas se bore dva vuka, pazite kog hranite, može vam se obiti o glavu

 U svakome od nas se bore dva vuka, pazite kog hranite, može vam se obiti o glavu

“Sine moj, u svakom od nas bore se dva vuka. Jedan je Zlo : bes, ljubomora, zavist, kajanje, pohlepa, nadmenost samosažaljenje, krivica, osećanje manje vrednosti, laganje, gordost, lažni ponos, nemogućnost praštanja. Drugi je Dobro: radost, bezuslovna ljubav, praštanje, nada, ljubaznost i dobrota, spokojstvo, staloženost, poniznost, blagonaklonost, razumevanje drugih, velikodušnost, istinitost i vera.”

Unuk je nekoliko trenutaka ćutao i razmišljao o onome što mu je deda rekao, a onda ga je upitao:

“Koji vuk pobeđuje?”

“Onaj kog hraniš”, rekao je stari Indijanac, bez razmišljanja.