Jedno od najvažnijih: Ovaj deo Srbije postao je novo zaštićeno područje

 Jedno od najvažnijih: Ovaj deo Srbije postao je novo zaštićeno područje

Skupština grada Pančeva donela je odluku o proglešenju tog zaštičenog područja na osnovu studije koju je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.

Ade Forkontumac, Štefanac i Čakljanac su smeštene unutar vodotoka Dunava i to na mestu gde se u njega uliva Tamiš. Te tri ade čine zaštićeno stanište treće kategorije i predstavlja funkcionalnu celinu vodenih, vlažnih i šumskih staništa.

Prema rečima Marka Šćibana iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, novoproglašeno zaštićeno stanište biće od velike važnosti za očuvanje populacija zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta, posebno onih koja naseljavaju vodena staništa.

“Ovo područje predstavlja jedno od najvažnijih močvarnih staništa za ptice u Srbiji. Tokom seobe i zimskih meseci na Dunavu i močvarama unutar ovih ada okuplja se između pet i 10 hiljada pataka, 10 do 40 hiljada galebova, a medju njima je i niz vrlo retkih i ugroženih vrsta. Tu se gnezdi i nekoliko parova orlova belorepana, crnih roda, a nalazi se i kolonija čaplji i vranaca”, dodao je Šćiban.

Upravljanje Zaštićenim staništem “Pančevačke ade” povereno je Javnom preduzeću “Vojvodinašume”, odnosno Šumskom gazdinstvu “Banat” iz Pančeva.