Prvi put šimpanze viđene da jedu kornjače

 Prvi put šimpanze viđene da jedu kornjače

Istraživači s dva nemačka instituta su naveli da su više desetina puta primetili takvo ponašanje kod šimpanzi u gabonskom nacionalnom parku Loango.

To je prvi put da su šimpanze viđene da jedu kornjače, a slabije životinje često svoj plen predaju snažnijim, odraslim majmunima koji razbiju kornjačin oklop a zatim podele obrok.

Naučnici su rekli da je jedan mužjak šimpanze jednom prilikom pojeo pola kornjače a ostatak ostavio na drvetu da bi se sutradan vratio i pojeo ostatak, što znači da su šimpanze sposobne da planiraju unapred.