Prijave za četvrti pokušaj vantelesne oplodnje do 7. oktobra

 Prijave za četvrti pokušaj vantelesne oplodnje do 7. oktobra

Navodeći da je odluka o finansiranju vantelesne oplodnje usvojena na sednici Skupštine Beograda 25. jula, iz udruženja Šansa za roditeljstvo su podsetili da pravo na prijavu na konkurs imaju parovi sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda kod kojih ženski partner nije navršio 45 godina starosti, gde žena nije rađala i iza sebe ima tri neuspela pokušaja vantelesne oplodnje.

Parovi sa teritorije Beograda koji žele da konkurišu za vantelesnu oplodnju o trošku Grada moraju da prikupe dokumentaciju i pošalju je ili odnesu do 7. oktobra u Gradski sekretarijat za zdravstvo, u Ulici kraljice Marije I.

Od dokumentacije je potrebno priložiti dokaz o tri neuspešna pokušaja vantelesne oplodnje, potpisanu izjavu žene da nije rađala, izvod iz matične knjige rođenih za ženu, izvod iz matične knjige venčanih ili overenu izjavu o vanbračnoj zajednici, potvrdu o prebivalištu za oba supružnika/vanbračna partnera, uverenje o državljanstvu Srbije za oba partnera, fotokopiju ili očitanu čipovanu ličnu kartu, kao i dokaz o visini mesečnih prihoda.

Propisani kriterijumi na osnovu kojih Komisija vrši rangiranje odnose se na bodovanje godina starosti žene, kao i na zajednički prosek prihoda bračnog/vanbračnog para u poslednja tri meseca.