Tags : kultura

Kao Jelena imala je i izgubila sve, kao Jefimija zadužila

Ovo je priča o Srpkinji najtužnije sudbine. Zadesile su je najgore nesreće, izgubila je sve, i umesto da potone u očaj i duhovnu pustoš, okrenula se veri, umetnosti i humanosti. Time je ušla u istoriju toliko duboko i višeznačajno, da sam pomen njenog imena izaziva veliko poštovanje čak i kod pripadnika drugih vera. Čitaj jos